HaberlerKOBİ HaberlerMarka’nın 2015 Mali Destek Programı Başladı

Marka’nın 2015 Mali Destek Programı Başladı

alt

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılında uygulayacağı teknik ve mali destek programları, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bir toplantı ile kurumlara ve reel sektöre tanıtıldı.

 

 

 

Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Vali Ahmet Zahteroğulları, Belediye Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu, Gerede Kaymakamı Arslan Yurt, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özkoparan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda üye firma temsilcisi katıldı.

İlk konuşmayı yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özkoparan, KOBİ’lerin ekonominin can damarını oluşturduklarını, toplam işletmelerin % 99’unun KOBİ niteliği taşıdığını, istihdamın % 75, ihracatın da % 60’ın KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini ifade ederek, dolayısıyla ekonominin büyümesinin, KOBİ’lerin büyümesi, kendilerini geliştirmesiyle doğrudan bağlantılı olduklarını söyledi.

“KOBİ’lerimiz Artık Teşvik Beklemek Yerine Projeli Çalışmaya Yöneliyor”

MARKA’nın söz konusu mali destek programının, KOBİ’lere kendi işlerini ve kapasitelerini geliştirebilmeleri için önemli bir fırsat penceresi açtığını belirten Özkoparan, “Artık herhangi bir teşvik enstrümanı beklemek yerine, KOBİ’lerimiz, kendi ihtiyaçlarını projelendirip bu gibi programlar aracılığıyla mali desteklerini temin edebilme şansına sahip oluyorlar. Projeye dayalı çalışma bilinci yerleşiyor ve yaygınlaşıyor.” ifadelerinde bulundu.

Özkoparan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oda olarak bizler de hizmet binamızda proje üretimini yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve reel sektörümüzce üretilen projelerin gerek nitelik, gerekse nicelik olarak artırılmasına katkıda bulunmak için bir fiziki mekan oluşturduk. Ajansımızın Bolu Yatırım Destek Ofisi de buraya taşındı ve faaliyete devam ediyor. Belediyemizin proje ekibi burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Merkezi de aynı alanda faaliyete kısa bir süre içinde başlayacak. Odamız profesyonel kadrosuyla da bu konuda sizlere destek ve yardımcı olabilmek için her zaman yanınızdadır.”

Vali Ahmet Zahteroğulları’nın konuşmasıyla devam eden toplantıda MARKA’nın 2015 yılı teknik destek ve doğrudan faaliyet desteği programları MARKA Bolu YDO Koordinatörü Tolga Kaya, makine-imalat sektörünün geliştirilmesi, temiz üretim, turizm, kültür ve turizm küçük ölçekli altyapı destek programları da MARKA Proje Uygulama Birim Başkanı Şevket Kırıcı tarafından sektör temsilcilerine tanıtıldı.

KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI VE DETAYLARI:

MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Programın Öncelikleri

1. AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,

2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın desteklenmesi,

3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,

4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatifler/birlikler

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Temiz Üretim Mali Destek Programı’nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

1. Atıkların kaynağında azaltılması,

2. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,

4. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,

5. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatifler/birlikler

TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

“Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

1. Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması,

2. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması,

3. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi,

4. Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 300.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Mikro işletme veya küçük işletme vasıflarını haiz olan işletmeler. (orta ve büyük ölçekli işletmeler başvuru yapamayacaktır.)
 • Turizm işletme belgesi ve/veya belediye belgesi işletme belgesi sahibi konaklama tesisleri

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Projelerin uygulanması için asgari süre 6 ay, azami süre ise 12 ay olarak belirlenmiştir. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

Makine-İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Tıklayınız 

Turizm Mali Destek Programı Tıklayınız

Temiz Üretim Mali Destek Programı Tıklayınız

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 135 ziyaretçi çevrimiçi