Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı

 

alt

Bu karar ile: “Dahilde işleme izin belgesi dahilde işleme izin sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa yazılı itiraz edebilirler

 

 

 

Devamını oku...

 

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı

 

alt

Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması;  demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile

 

 

 

 

Devamını oku...

 

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı

altBu karar ile “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın

 

 

 

 

Devamını oku...

 

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Yayınlandı

 

alt

Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandıran Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi (Türk Eximbank) kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların

 

 

 

 

Devamını oku...

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayınlandı

 

altBu kanun ile Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

 

 

Devamını oku...

 

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı

 

alt/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

Devamını oku...

 
 •  İLK 
 •  <<< 
 •  >>> 
 •  Son 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Karekodlu Çek

  Sanayi Veritabanı

  Bilgilendirme