Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

alt

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 11/8/2015 tarihli ve 97369 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Devamını oku...

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

alt
 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Ekonomi Bakanlığının 24/07/2015 tarihli ve 91224 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 08/07/2015 tarihli ve 8 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak;

Devamını oku...

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

alt

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı.

 

Devamını oku...

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması

alt

“İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yürürlüğe konuldu.

Ekonomi Bakanlığının 28/7/2015 tarihli ve 92496 sayılı yazısı üzerine, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Devamını oku...

 

20 Bin KOBİ’ye 300 Milyon Destekle Hedefi Büyüttüler

alt

 

KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, şimdiye kadar 20 bin KOBİ’ye 300 milyon liralık destek sağladıklarını söyledi 23.07.2015  GAZİANTEP

 

 

 

Devamını oku...

 

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015 - 2018)

alt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11/08/2014 tarihli ve 196 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 28/04/2015 tarihli ve E.3416 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.30 Haziran 2015 tarih,29402 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

 
 •  İLK 
 •  <<< 
 •  >>> 
 •  Son 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Sanayi Veritabanı

  Bilgilendirme