Ülke Genelinde Olağanüstühal İlanına Dair Karar Yayınlandır

 

alt

 Bu karar ile, Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstühal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstühal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca 20.07.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.07.2016 tarihli 117’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

Devamını oku...

 

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu tebliğ ile, 5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)’nde perakende işletmelerde; kıyma, köfte hariç hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamayacağına; ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariç hazırlanmış et karışımları hazırlanabileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

 

 

Devamını oku...

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

Bu yönetmelik ile, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK-II’sinin E bölümünde yer alan Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tabloda Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategorisindeki (E 200-203) kodlu sorbik asit—sorbatlar katkı maddesine ait değişikliğe gidilmiştir. 

 

 

Devamını oku...

 

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

 Bu yönetmelik ile, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinin yayım tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe gireceğine dair değişiklik yapılmıştır.

 

 

 

Devamını oku...

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu tebliğ ile 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2016” ibaresi “31/8/2016” olarak değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Devamını oku...

 

KOBİ Bilgi Sitesi’ni Haziran 2016’da 38 bin 714 kişi ziyaret etti

alt

01.07.2016/ Ankara

KOBİ Bilgi Sitesi’ni Haziran 2016’da 38 bin 714 kişi ziyaret etti.​ Sitenin Temmuz 2015 –Haziran 2016 dönemi (1 yıllık) ziyaretçi sayısı ise 482 bin 817 oldu. 

 

 

 

 

Devamını oku...

 
 •  İLK 
 •  <<< 
 •  >>> 
 •  Son 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Karekodlu Çek

  Sanayi Veritabanı

  Bilgilendirme