HaberlerKOBİ HaberlerOSB Uygulama Yönetmeliğinde, değişiklik

OSB Uygulama Yönetmeliğinde, değişiklik

altOrganize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre müteşebbis heyette, her katılımcının noter tasdikli vekâletname ile en fazla bir katılımcının yerine oy kullanabileceğine dair ibare yürürlükten kaldırıldı.

Genel kurulda oy hakkı ve temsil hakkına ilişkin katılımcıların, genel kurulda noter tasdikli vekâletname ile temsil edilebileceği ve müteşebbis heyet yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekâlet verilemeyeceğine dair hükümler yürürlükten kaldırıldı.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla ya da herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılacak.OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, belirtilen şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilecek. Her temsilcinin bir oy hakkı olacak.Yönetmelikle genel kurul tutanağı, katılımcı cetveli, üyeler cetveline ilişkin maddelerde yer alan "asaleten ve vekâleten" ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.
 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 105 ziyaretçi çevrimiçi