1007 Programı Elektrikli Araç Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı “Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu  yayınlanmıştır. 

 

 

 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile; Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda açılan çağrı başlıkları ve müşteri kurumlar aşağıda gösterilmiştir:

MÜŞTERİ KURUM

ÇAĞRI

ÇAĞRI BAŞLIĞI

ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

1007-BSTB-2013-01

Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi

18.02.2013

24.05.2013

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

1007-ETKB-2013-01

Yüksek Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi

18.02.2013

19.04.2013

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

 

1007-ETKB-2013-02

Gaz Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı

18.02.2013

19.04.2013

 

İhtiyaç başlığına yönelik sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilirler.

Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder.

Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, müşteri kurum ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder.

Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

 

Projeler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Paylaş