KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2017’de 42 bin 363 kişi ziyaret etti

altKOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2017’de 42 bin 363 kişi ziyaret etti. Sitenin Temmuz 2016 – Ağustos 2017 dönemi (1 yıllık) ziyaretçi sayısı ise 559 bin 560 oldu.​

Devamını oku...

 

İmalat Sanayi Sektöründeki KOBİ'lere 500 Milyon TL Destek

alt

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Devamını oku...

 

Temmuz ayında 504 ürüne Yerli Malı Belgesi verildi

alt4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar tarafından Temmuz ayında 504 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı​ Temmuz ayında onaylanan 504 Yerli Malı belgesinin; 113’ü İstanbul’da, 69’u Ankara’da, 42’si Konya’da, 39’u İzmir’de, 26’sı Malatya’da, 23’ü Eskişehir’de, 19’u Kayseri ve Kocaeli’nde, 17’si Kahramanmaraş’ta, 16’sı Bursa’da düzenlendi.Yerli Malı Belgesi düzenlenen 504 ürünün 295’i yüksek ve orta yüksek teknoloji ile üretildi.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sayısı 9283 olarak belirlendi.

 

Ürün İhtisas Borsası Yönetmeliği Yayımlandı

alt    Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüge girdi.. 

 

 

 

 

 

Devamını oku...

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.

altGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı. Değişiklikte birçok konu ele alındı.

 

 

 

 

Devamını oku...

 

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

altBu tebliğ ile İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin “ İthali Yasak Eşya” başlıklı 31 inci maddesi değiştirilerek Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı belge aranacağı, bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine ekleneceği ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir.

Devamını oku...

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Bilgilendirme