HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Kamu Kurumları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar (üniversiteler, odalar, sandıklar, bankalar vb.) ile 10 ‘dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine İlişkin Önemli Duyuru Yayınlandı 294
2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ticari Kazanç Beyanname Rehberi Yayımladı 253
3 SGK 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru Yayımladı 372
4 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Şubat 2017’de 47 bin 625 kişi ziyaret etti 412
5 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3) Yayınlandı 319
6 6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 303
7 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 304
8 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 357
9 2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 339
10 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı 407
11 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) Yayınlandı 355
12 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı 294
13 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı. 677
14 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği Yayınlandı 458
15 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ocak 2017’de 51 bin 881 kişi ziyaret etti 323
16 Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır 489
17 Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) ile İlgili 19/12/2016 Tarihli ve 2016/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu KararıYayınlandı 640
18 Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 564
19 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayınlandı 565
20 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Aralık 2016’da 69 bin 992 kişi ziyaret etti 618
 •  İLK 
 •  <<< 
 •  >>> 
 •  Son 

Sayfa 1 - 25

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı