HaberlerKOBİ Haberlerİzmir Kalkınma Ajansı’ndan Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı

altİzmir Kalkınma Ajansı, okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi ve okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi amacıyla “Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim” mali destek programını başlattı.

 

 

 

19 Eylül 2013 tarihi itibariyle başlatılan program kapsamında 12.000.000 TL kar amacı gütmeyen, 8.000.000 TL kar amacı güden başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 20.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.

Program kapsamında kar amacı gütmeyenler kategorisinde, Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri), Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bağımsız anaokulları, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri), MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri), MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri, Organize sanayi bölgeleri, Küçük sanayi siteleri, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri), İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar başvurabilecek.

Kar amacı güdenler kategorisinde ise KOBİ vasfı taşıyan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri, bu program kapsamında eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan işletmeler ve kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecek.

Destek detayı için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı