HaberlerKOBİ HaberlerTarım Sektörü için Makine ve Ekipman Alımı Desteklemeleri Başladı

Tarım Sektörü için Makine ve Ekipman Alımı Desteklemeleri Başladı

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2013 yılında desteklenecek makine ekipmanlar belirlenerek, destek müracaatları başladı.

 

 

 

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 26.06.2013 tarih ve 28689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program kapsamında aşağıdaki makine ve ekipmanların alımı desteklenecektir:

 

Anıza doğrudan ekim makinesi

Motorlu tırpan

Arıcılık makine ve ekipmanı

Pamuk toplama makinesi

Balıkçı gemilerinde soğuk depo

Pancar söküm makinesi

Balya makinesi

Patates söküm makinesi

Biçer bağlar

Pülverizatör

Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer

Sap parçalama makinesi

Canlı balık nakil tankı

Sap toplamalı saman makinesi

Çayır biçme makinesi

Silaj makinesi

Çeltik fide dikim makinesi

Sıra arası çapa makinesi

Çiftlik gübresi dağıtma makinesi

Su ürünlerinde buzlama makinesi

Dal parçalama makinesi

Su ürünleri için kuluçka dolabı

Diskli tırmık

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

El traktörü

Tambur filtre

Fındık toplama makinesi

Taş toplama makinesi

File sisteminin kurulması

Toprak frezesi

Güneş kolektörü

Yem hazırlama makinesi

Mibzer

Zeytin hasat makinesi

Program kapsamında 34 adet yatırım konusunda yapılacak makine alımları %50 oranında olmak üzere; makine ve ekipman bazında gerçek kişiler için en fazla 50.000 TL ve tüzel kişiler için de en fazla 100.000 TL olarak destek verilebilecektir.

Destekten yararlanmak isteyenlerin başvuru belgeleri ile birlikte bağlı bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine 22.07.2013tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı