HaberlerKOBİ HaberlerKOBİ’ler Devlet Malzeme Ofisi’nin Tedarikçisi Oluyor

KOBİ’ler Devlet Malzeme Ofisi’nin Tedarikçisi Oluyor

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) kamu alımlarındaki payının arttırılması, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine dâhil edilmesi ve DMO tedarikçisi olabilmelerine yönelik yeni yöntemler geliştirilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

Söz konusu Protokol ile;

•Taraflarca karşılıklı elektronik bilgi ve veri paylaşımının sağlanması,

• KOBİ’lere kamu alımları ve tedarik usulleri konusunda idari ve teknik yönden rehberlik yapılması,

• DMO laboratuarında KOBİ’lere muayene hizmeti verilmesi,

• DMO tarafından yapılacak alımlara yönelik bütün ihale ilanlarının ve katalog başvurularına yönelik duyuruların KOSGEB aracılığı ile KOBİ’lere duyurulması,

•   DMO bünyesinde KOBİ destek hattının oluşturulması,

•   KOSGEB tarafından organize edilen veya desteklenen fuarların DMO tarafından da desteklenmesi, fuarlara iştirak edilmesi, DMO amblemin kullanılmasına izin verilmesi, stant açılması, bilgilendirme ve tanıtım etkinliklerinin yapılması,

•  KOBİ’lere yönelik  etkinlik, eğitim ve bilgilendirme programlarının yapılması,

amaçlanmaktadır.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı