HaberlerKOBİ HaberlerYem Bitkileri Destekleme Ödemeleri Başlıyor

Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri Başlıyor

 14 Mayıs 2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazete’de Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

Tebliğ ile hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi ve ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekleme tutarları şu şekildedir:

 

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

 

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliğ’ini incelemek için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı