HaberlerKOBİ HaberlerTarım Sektörü Ar-Ge Destek Programı Projeleri Destekleme Esasları Belirlendi

Tarım Sektörü Ar-Ge Destek Programı Projeleri Destekleme Esasları Belirlendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarım sektörünün gereksinim duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler ile sanayi arasında bilgi paylaşılmasına yönelik desteklemeleri içeren “Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı” kapsamında sağlanacak desteklere ilişkin esasları içeren 2013/19 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yayınlanacak çağrılar kapsamında, öncelikli konularda hazırlanacak projelerin desteklenmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamında desteklenecek harcamalar aşağıdaki gibidir:

- Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımı,

- Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemesi alımı,

- Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,

- Anket, deneme, analiz ve danışmanlık gibi hizmet alımları,

- Projede kullanılan yapı hariç cihaz, ekipman, sera vb. bakım/onarım giderleri,

- Yurt içi seyahat giderleri ve

- Nakliye giderleri

Yukarıda belirtilen harcamalar dışındaki harcamaların ve alımların desteklenmesi mümkün bulunmamaktadır. Proje çağrılar TAGEM tarafından yayımlanacaktır.

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı