HaberlerKOBİ HaberlerMevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlandı

Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlandı

alt

 Konya ve Karaman bölgesinde faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2013 yılında uygulanmak üzere Teknik Destek Programı proje teklif çağrısı   yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu çağrı kapsamında proje sunabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

• Organize sanayi bölgeleri,

• Sivil toplum kuruluşları

2013 Yılı için ayrılan bütçe 500.000 TL’dir. Teknik Destek Programı kapsamında, yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacaktır.

Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Teknik destek başvuruları 31.10.2013 tarihine kadar yapılabilecektir. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Bu dönemler; Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir.

Destek ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı