HaberlerKOBİ HaberlerŞirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Ölçütler Belirlendi

Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Ölçütler Belirlendi

alt

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 28 Şubat 2013 tarihli Kararı ile Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

 

Buna göre, aktif büyüklüğü 150 milyon TL ve üzeri, yıllık net satış hâsılatı 200 milyon TL ve üzeri ile 500 ve üstü çalışanı olmak üzere belirlenen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirket bağımsız denetime tabi olacaktır.

Kurumun 28 Şubat 2013 tarihli Kararı, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hâsılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınacak.

Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte Tebliğ’de belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkacak. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün aynı olması şart olmayacak.

Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:

Hesap dönemleri

Bilanço aktif toplamı 150 milyon TL veya üzeri midir?

Yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL veya üzeri midir?

Çalışan sayısı 500 veya üzeri midir?

Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?

Denetime tabi midir?

1/1-31/12 2011

Evet

Hayır

Hayır

Sağlamıyor

Referans yıl

1/1-31/12 2012

Evet

Evet

Hayır

Sağlıyor

Referans yıl

1/1-31/12 2013

Evet

Hayır

Evet

Sağlıyor

Tabi değildir

1/1-31/12 2014*

Hayır

Hayır

Evet

Sağlamıyor

Tabidir

1/1-31/12 2015

Hayır

Hayır

Evet

Sağlamıyor

Tabidir

1/1-31/12 2016

Evet

Hayır

Evet

Sağlıyor

Tabi değildir

 

*    31/12/2014 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.

İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve bu Tebliğin ekinde yer alan “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardını 1 Ocak 2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilecekler. Bu TMS’nin 1 Ocak 2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanacak.

Tebliğle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı