HaberlerKOBİ HaberlerİKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlandı

İKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlandı

Kilis, Adıyaman ve Gaziantep bölgesinde kurulan İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından 2013 yılında uygulanmak üzere Doğrudan Faaliyet Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır

 

 

 

 

Doğrudan Faaliyet Destek Programının amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtildiği üzere, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 2013 Yılı için 800.000 Türk Lirası bütçe ayrılmış olup verilecek destekler asgari 25.000 Türk Lirası ve azami 75.000 Türk Lirası olabilecektir.

Bu çağrı kapsamında proje sunabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri

• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir, İl, İlçe Belediyeleri, Köy Muhtarlıkları, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalle İdare Birlikleri)

• Üniversiteler (Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler)

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

• Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler,   Federasyonlar)

• Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Teknoparklar

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Endüstri Bölgeleri

• İş Geliştirme Merkezileri (İŞGEM)

• Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Proje teklifleri için son teslim tarihi 31 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

 

Destek ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı