HaberlerKOBİ HaberlerTÜBİTAK Yeni Destek Programları

TÜBİTAK Yeni Destek Programları

alt

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek programlara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

Bu yönetmelik ile bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılması, öğretilmesi ve sevdirilmesi; bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması doğrultusunda müze,  planetaryum, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması ve desteklenmesi; bilim fuarları, yarışlar, etkinlikler düzenlenmesi ve desteklenmesi; yeni destek programları oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte belirlenen süre içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Desteklenmeye uygun bulunan projeler için aşağıdaki masraflar karşılanabilecektir:

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,

c) Eğitmen, rehber, konaklama, yemek, sağlık, ambulans ve personeli, temizlik, ilaçlama, güvenlik, sürücü ve benzeri hususlara ilişkin hizmet alım giderleri,

ç) Posta ve kargo giderleri,

d) Bilimsel/bilim ve toplumla ilgili toplantılara katılım ücreti,

e) Eğitim araştırmaları için gerekli danışman, uzman ve ekspertiz giderleri,

f) Araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği ve proje sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde her türlü giderler,

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler.

 

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı