HaberlerKOBİ HaberlerBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek Programı kapsamında 2013 yılı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Program kapsamında 2013 yılı için ayrılan bütçe 225.000 Türk Lirası’dır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 Türk Lirası’nı aşamayacaktır.

Bu çağrı kapsamında proje sunabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Yerel Yönetimler ve mahalli idare birlikleri

• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri

• Kamu kurum ve kuruluşları

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Teknoparklar

• Endüstri Bölgeleri

• İş Geliştirme Merkezleri

• Birlikler ve Kooperatifler

• Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Teknik destek başvuruları 20.12.2013 tarihine kadar yapılabilecektir. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları yıl içinde ikişer aylık dönemler halinde incelenerek açıklanacaktır.

 

Destek ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı