Finansa ErişimEXİMBANK

EXİMBANK

Türk Eximbank’ın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda KOBİ’lere sağladığı kredilere ulaşmak için lütfen ilgili linkleri tıklayınız.

1. Krediler

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını indirime tabi tutmaktadır.

 

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Kısa vadeli ihracat kredilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri

Avrupa Yatırım Bankası kredisi için tıklayınız https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/avrupa-yatirim-bankasi-ayb-kredisi

 

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi à https://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/yurt-disi-magazalar-yatirim-kredisi

Özellikli İhracat Kredisi à https://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ozellikli-ihracat-kredisi

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programıà https://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/gemi-insa-ve-ihracati-finansman-programi

Turizm Kredisi àhttps://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/turizm-kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK) à https://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/uluslararasi-nakliyat-pazarlama-kredisi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programıàhttps://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/yurtdisi-muteahhitlik-hizmetleri-teminat-mektubu-programi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü KREDİSİàhttps://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/yurtdisi-muteahhitlik-hizmetleri-kopru-kredisi

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisiàhttps://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kredisi

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisiàhttps://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/yurt-disi-fuar-katilim-kredisi

Faiz Oranları

Faiz oranlarına ulaşmak için lütfentıklayınız. àhttps://www.eximbank.gov.tr/tr/faiz-ve-kar-payi-oranlari

2. Ülke Kredi ve Garanti

Türk Eximbank, Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Daha Detaylı bilgi erişimi için lütfen tıklayınız. àhttps://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alici-kredileri

3. İhracat Kredi Sigortası

Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda ıskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank bünyesinde hâlihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları’na ulaşmak için lütfen ilgili linklere tıklayınız.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası àhttps://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alacak-sigortasi/kisa-vadeli-alacak-sigortasi

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredisi Sigortası Programlarıà https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alacak-sigortasi/orta-ve-uzun-vadeli-alacak-sigortasi

Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortasıàhttps://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alacak-sigortasi/orta-ve-uzun-vadeli-alacak-sigortasi/teminat-mektuplarinin-haksiz-nakde-cevirilme-sigortasi

4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. àhttps://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kisa-vadeli-ihracat-kredileri/kobi-ihracata-hazirlik-kredisi

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı