YOİKK 2018 Reformları - Yargı Reformları Kurtarma Anlaşması – Yeni Konkordato

YOİKK 2017 - 2018 çalışmaları yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi 2003 yılından beri uygulanan “iflasın ertelenmesi” kurumunun tamamen yürürlükten kaldırılması ve bu kurumun yerine, mevzuatta bulunan ancak iflas erteleme kurumu sebebiyle tercih edilmeyen yeni adıyla “kurtarma anlaşması” eski adıyla “konkordato”nun revize edilmesidir.

Hangi Reformlar Gerçekleştirildi?
Kurtarma anlaşması sistemi ile birlikte, borçlu ve alacaklının uzlaşmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Ödeme güçlüğüne düşen borçlu, kurtarma anlaşması sisteminden faydalanmak üzere mahkemeye başvurmakta, gerekli belgelerin sunulması halinde borçluya derhal üç aylık geçici mühlet verilmektedir. Bu müddet en fazla iki ay uzatılabilmektedir.
Geçici mühlet kararıyla birlikte artık rehinli alacaklılar dışındaki alacaklılar borçlu aleyhine icra takibi başlatamayacak; başlamış takipler de duracaktır. Ayrıca mahkeme geçici konkordato komiseri görevlendirerek borçlunun faaliyetine nezaret etmesini sağlayacak; borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacaktır.
Geçici mühlet içinde mahkeme, mali durumu itibariyle borçlunun teklif ettiği konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını bilirkişi marifetiyle tespit edecektir. Mahkeme konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatine varırsa borçluya bu kez, bir yıllık kesin mühlet verecektir. Bu süre güçlük arz eden özel durumlarda altı ay daha uzatılabilecektir.
Kesin mühlet içinde, mahkemece görevlendirilen komiser, yapacağı ilanla tüm alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet edecektir. Borçlu da bildirilen alacakları kabul veya reddedebilecektir. Bu aşamadan sonra komiser, bir toplantı düzenleyerek borçlunun konkordato teklifinin alacaklılarla müzakere edilmesini ve oylanmasını sağlayacaktır. Konkordato teklifinin kabul edilmesi halinde teklif, tasdik konusunda karar verilmek üzere komiser tarafından mahkemeye arz edilecektir. Mahkeme kesin mühlet içinde tasdik yargılamasını tamamlayarak alacaklılar tarafından kabul edilen konkordatoyu tasdik edecek veya talebi reddedecektir. Kararla birlikte, kabul edilen takvim uyarınca borçlar ödenecektir.
 

 

<<YOİKK 2017-2018 Reformları Sayfasına dönmek için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 117 ziyaretçi çevrimiçi