HaberlerKOBİ HaberlerYOİKK Reformları Özel Dosyası - 2018

YOİKK Reformları Özel Dosyası - 2018

Türkiye'de yatırımlar ile ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek amacıyla kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) 2017-2018 çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformlar hakkında konu başlıkları bazında detaylı bilgiye aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Reform Alanları

 

Yatırım Ortamının İyleştirilmesi Koordinasyon Kurulu Hakkında

2001 yılından bu yana çalışan YOİKK, günümüze kadar eylem önerilerini Birliğimiz sekretaryasında TİM, TÜSİAD, YASED ve MÜSİAD’ın katılımı ile geliştiriyor, ardından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda teknik komiteler aracılığı ile hayata geçiriyordu.

YOİKK, 2016 yılında getirilen yeni düzenleme ile Başbakan Yardımcısı Başkanlığı’nda, yatırımlar ile ilgili bakanların kurul üyeliğine getirilmesiyle daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur.

2017 senesinde ise, Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ´ın talimatı ile tüm dünyada ülkeleri yatırım ve rekabet ortamı açısından değerlendiren Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi göz önünde bulundurularak, Birliğimiz tarafından YOİKK çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.

Bilindiği üzere Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde son 10 yıldır 50. sıra ile 70. sıraları arasında yer almakta, bu sene itibariyle ise 60. sırada bulunmaktadır.

Söz konusu çalışma çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımı ile yatırım ortamını iyileştirmek ve İş Yapma Kolaylığı raporunda daha üst sıralara çıkmak amacıyla detaylı bir eylem planı hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planı daha sonrasında Sayın Recep Akdağ Başkanlığı’nda, ilgili Bakanlar ile görüşülerek somutlaştırılmış ve sonucunda;

 • 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (35 madde) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de,
 • 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (67 madde) 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca aynı çalışma kapsamında birçok yönetmelik, genelge gibi ikincil ve idari düzenlemelerde hazırlanarak hayata geçirilmiştir.

Düzenlemeler gerçekleştirilirken temel olarak, özel sektörün kamu ile olan ilişkilerinin hızlandırılması, bürokratik basamakların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve süreçlerin elektronik ortama taşınarak daha şeffaf, izlenebilir ve verimli hale getirilmesi göz önünde bulundurulmuş ve Türkiye’ye yatırım yapan tüm yatırımcıların işini kolaylaştırmak, yabancı yatırımlar için Türkiye’yi daha cazip hale getirmek amaçlanmıştır.

Reformlar Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının yanı sıra İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının süreçlerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan maliyetleri düzenlemektedir.

7099 sayılı Kanun’un odaklandığı ana konular; şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına bazı istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ile taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer almaktadır.

7101 sayılı Kanunla ise; iflas erteleme uygulaması kaldırılarak, bunun yerine konkordato uygulamasının iyileştirilmiş hali olan “Kurtarma Anlaşması” adı altında yeni bir müessese hayata geçirilmekte, ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi için değişiklikler yapılmakta, elektronik tebligat zorunluluğu genişletilmekte ve tahkim yargılaması ile ilgili görevli mahkemeler belirlenmektedir.

YOİKK 2017-2018 Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

YOİKK 2017-2018 çalışmaları kapsamında hazırlanan mevzuata aşağıdan ulaşabilirsiniz.

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 81 ziyaretçi çevrimiçi