BTK, Elektronik Haberleşmede tüketici haklarını belirledi

altElektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmeleri en az 12 puntoyla hazırlanacak, yükümlülük getiren hususlar açık, sade ve anlaşılabilir biçimde siyah koyu harflerle belirtilecek ve tip abonelik sözleşmeleri kolay erişilebilir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayınlanacak.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici̇ Hakları Yönetmeliği̇", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını oku...

 

2018 Yılı Yatırım Programı

alt2018 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilke olacak."2018 Yılı Programı" ile "2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 2018 Yılı Programında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, sorumlu bakanlık ve kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecek.

Devamını oku...

 

EBSO’da tekstil, hazırgiyim ve deri sektörlerine yönelik Ar-Ge semineri verildi

altEge Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, tekstil, hazırgiyim ve deri sektörlerine yönelik Ar-Ge, ‘Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme’ semineri düzenlendi.​EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan’ın yönettiği ve Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve İZKA temsilcileri, Ar-Ge tasarım destekleri; İzmir Kalkınma Ajansı uzmanları da proje teklifi sunumu yaptı.

Devamını oku...

 

Sözleşmeli Kanatlı Hayvan Eti Üretimi, yönetmeliği

altKanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması amacıyla üretici örgütlenmesi teşvik edilecek.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kanatlı Hayvan Eti̇ Üreti̇mi̇nde Sözleşmeli̇ Üreti̇me İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını oku...

 

Sınai Mülkiyet başvurularında, kolaylık

altSınai Mülki̇yet Kanunu'nun Uygulanmasına Dai̇r Yönetmeli̇k'te yapılan değişiklikle süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formlarına ilişkin başvurular, artık e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.Türk Patent ve Marka Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını oku...

 

Mesleki yeterlilik veri tabanı oluşturuldu

alt5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Bakanlar Kurulunun 2015 / 8213 sayılı Kararı üzerine 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ülkemizdeki tüm yeterlilikler (diploma, sertifika, Ustalık/Kalfalık Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi vb.) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında kayıt altına alınarak yerli ve yabancı kamuoyunun erişimine sunulmuştur..

Devamını oku...

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Bilgilendirme