İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik

Bakanlar Kurulu'nun aldığı 14/7/2005 tarihli  karar gereğince "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Yönelik Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleme ihityancından oluşturulmuştur. 

 

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

 

Karar Sayısı : 2011/1900

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İlgili yönetmelikte yapılan son düzenlemeler için tıklayınız.

Paylaş