İzinlerGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri

Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi Alma Prosedürü

Gıda İşletmesi Onay Belgesi Alma Prosedürü

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş İzni/Kuruluş Yeterlilik Belgesi Alma İş Akışı

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Çalışma İzni/Çalışma Yeterlilik Belgesi Alma İş Akışı

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

Hayvanların Tanımlanması İle veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Ülkeye Girişte veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Bakanlığımızca Kontrol Edildikten Sonra Piyasaya Arzı Uygun Görülen Veteriner Biyolojik Ürünler (17.10.2011)

Bakanlığımızdan İzinli Veteriner Tıbbi Ürünler

İmmünolojik Veteriner Tıbbi Ürünler Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünlerin Başvuru Dosyası Kılavuzu

İthal Aşı ve Serum gibi Veteriner Biyolojik Ürünler için Dosya Hazırlama Formatı

Kayıtlı Yem İşletmeleri

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma İzni

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerine Ait Sağlık Sertifikalarının Verilmesi

Onaya Tabi Yem İşletmeleri

Özel Beslenme Amaçlı Yemler ile ilgili Kullanım Amaçları Listesi

Özel Beslenme Amaçlı Yemlerin Onay İşlemleri

Ruhsat Alan Kombina, Mezbaha ve Kesimhaneler (15.04.2012)

Yerli Veteriner Biyolojik Ürünler İçin Protokol Formatı

Türkiye’de Üretilen Aşı ve Serum gibi Veteriner Biyolojik Ürünler için Master Seed Temini ve Deneme Üretimi Gereklilikleri

Türkiye’de Üretilen Veteriner Diagnostik Test Kitleri için Dosya Hazırlama Formatı

Veteriner Teşhis ve Analiz Özel Laboratuvarları Çalışma İzni

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Stabilite ve Spesifikasyon Kılavuzu

Veteriner Biyolojik Ürünlerin İhracat Esasları

Veteriner Biyolojik Ürünlerle İlgili Bakanlığımızca Verilmiş İşletme, Çalışma, Üretim ve İthal Ön İzinleri (05.09.2011)

Yem Katkılarının Onay İşlemleri

Yem Maddeleri Kataloğu

Yem Maddeleri ve Karma Yemlerin Bileşiminin Kontrol Edilmesinde Kullanılan Analiz Metotları

Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği(1)(2)

Su Ürünleri Yönetmeliği

Su Ürünleri İhraç Etmek Üzere Kayıt Numarası Verilecek Balıkçı Gemilerine İlişkin Genelge

Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerinde Su Kullanımı Ve Kalite Kontrolü Genelgesi

Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge

Su Ürünleri Tesislerinden İhraç Edilen Üründe Olumsuzluk Çıkması Durumunda Alınacak Önlemlere İlişkin Genelge

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama Esasları (Genelge 2006/1)

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Uygulamalar Kriterleri Genelgesi (2011/006) 01.07.2011

Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Ve Etleri, Bal Ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesi Genelge No: 2006/05

Su Ürünlerinde Sodyum Metabisülfit Kullanımı Genelgesi

Orkinos Balıklarının Avcılığı, Taşımacılığı ve Ticaretine İlişkin Uygulama Genelgesi

Canlı, Taze, Soğutulmuş Ve Dondurulmuş Su Ürünleri İthalatına İlişkin Uygulama Talimatı

Balık Yetiştiriciliği Su Kalite Kriterleri

Deniz Balıkları Tesisleri

İç Su Tesisleri

Deniz Kuluçkahaneleri

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Karekodlu Çek

  Sanayi Veritabanı