İzinlerTarım ve Orman Bakanlığı İzinleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri

Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi Alma Prosedürü

Gıda İşletmesi Onay Belgesi Alma Prosedürü

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma İzni Başvuruları

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

Hayvanların Tanımlanması İle veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Ülkeye Girişte veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği(1)(2)

Su Ürünleri Yönetmeliği

Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 43 ziyaretçi çevrimiçi