Mevzuat

KOBİ'lerin mükellef olduğu vergilerle ilgili olarak düzenlenmiş olan Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi kanunlara ve bu kanunlarla ilgili olarak hazırlanmış yönetmeliklere, tebliğlere ve iç genelgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Paylaş