Site hakkında

Bu site 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2005/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulmuştur.

Başbakanlık Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bu sitenin amacı KOBİ'lere belirtilen konularda rehberlik etmek ve ihtiyaç duydukları diğer bilgileri bir arada vermektir.

Bir işletmenin kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması ve nihayet kapanış aşamasına kadar çok sayıda prosedürle karşılaştığı bilinmektedir. Ayrıca işletmelere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından çeşitli destekler verilmeye çalışılmaktadır. Özellikle KOBİ'ler gerek prosedürleri aşmada, gerek desteklere ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu bilgiler 14 ana başlık altında verilmiştir. Bunlar "KOBİ Tanımı", "Şirket İşlemleri", "İzinler", "Vergiler", "Çalışma ve Sosyal Güvenlik", "Destek ve Teşvikler", "Finansa Erişim", "Kalite ve Belgelendirme", "Dış Ticaret Bilgileri", "İş Geliştirme", "KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri", "Ar - Ge ve İnovasyon", "KOBİ'lere Yararlı Bilgiler" ve "Bilgi Bankası" ana başlıklarıdır. Bu başlıklar ve alt başlıklar sitenin sol tarafında yer almaktadır.

14 ana başlığın altında ise 100'ye yakın alt başlığa yer verilmektedir. Alt başlıklarda yer alan bilgiler 40'dan fazla kurum/kuruluş tarafından desteklenecektir. 

 

Paylaş