Türkiye Ticaret Sicili İşlemleri

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24'üncü, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin m bendi ve Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 101 inci maddesi hükmü gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır.
 
Gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (bilânço, genel kurula çağrı, rüçhan hakları vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.
 
 
Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için lütfen tıklayanız.
 
Unvan sorgulamak için lütfen tıklayınız
 
 
 
Paylaş