AB FONLARI

AB’ye üye olmak için başvuran ve resmi olarak adaylığı tanınmış ülkelere de özel mali destekler verilmektedir. Türkiye de aday ülke statüsü ile katılım öncesi yardım adı altında oluşturulmuş bu mali yardımlardan faydalanabilmektedir. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği süreci kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır.

 

AB'nin sağladığı fonlar hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Aralık 1999 tarihinde, Türkiye’nin AB üyeliğine aday ülke olarak resmen ilân edilmesinden bu yana, AB ile Türkiye ilişkileri hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yakın ilişkilerden doğan ihtiyaçların karşılanması görevini yerine getirebilmek amacıyla, Başkent Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda bugün 120’nin üzerinde Türk ve AB vatandaşı uzman görev yapmaktadır.

AB Mali Desteği hakkında Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu'nun sitesinden bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi. Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, hizmetlerin, malların, işlerin ve hibelerin ihalesine ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlamaktır.

Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin ihale ilanlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

5.Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP):

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu BROP, hedef bölgedeki illerden gelecek başvurular doğrultusunda proje finansmanı sağlamaktadır. KOBİ’lerin direk başvurusuna halihazırda açık olmayan programa, hedef bölgede yer alan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra KOBi’lerin ortak çıkarlarını korumak gibi bir misyonları da bulunan oda, birlik ve borsa benzeri kuruluşlar da başvurabilmektedir. Program kapsamında, belli bir sektördeki tüm KOBİ’lerin ortak faydasına yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Projelerin en fazla %85’ine kadar finansmanı AB’den, geriye kalan kısmı ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez bütçesinden karşılanmaktadır. Program ve hedef bölge hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default

 

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 89 ziyaretçi çevrimiçi