HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
81 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3) Yayınlandı 1412
82 6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1320
83 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1174
84 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1308
85 2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1199
86 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı 1230
87 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) Yayınlandı 1160
88 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı 1052
89 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı. 1492
90 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği Yayınlandı 1240
91 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ocak 2017’de 51 bin 881 kişi ziyaret etti 1090
92 Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır 1274
93 Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) ile İlgili 19/12/2016 Tarihli ve 2016/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu KararıYayınlandı 1399
94 Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1342
95 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayınlandı 1280
96 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Aralık 2016’da 69 bin 992 kişi ziyaret etti 1378
97 Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Klavuzu 1271
98 2.KOBİLER KONFERANSI 17-18 OCAK 2017 KATAR 1368
99 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1331
100 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1464

Sayfa 5 - 29

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı