HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
201 2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı 1994
202 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayınlandı 1728
203 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2016’da 40 bin 855 kişi ziyaret etti 1766
204 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı 1732
205 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 2290
206 KOBİ Vadisi Kuruluyor 1921
207 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1742
208 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı 1839
209 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1799
210 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Yayınlandı 1777
211 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayınlandı 1940
212 Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı 1810
213 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı (No: 2016/35) 1188
214 Uluslararası İşgücü Kanunu Yayınlandı 1733
215 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1665
216 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar yayınlanmıştır. 1765
217 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar Yayınlandı 1680
218 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar Yayınlandı 1637
219 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1581
220 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1581

Sayfa 11 - 32

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı