HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
181 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1196
182 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı 1258
183 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1289
184 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1238
185 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1338
186 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1389
187 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1351
188 Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Sürelerinin Uzatılması ve Kapsadığı İllere Ekleme Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1276
189 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Mayıs ayında 47 bin 877 kişi ziyaret etti 1329
190 Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı Yayınlandı 1310
191 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1248
192 KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile Üç Yeni Çağrı Yayınladı. 1389
193 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı Yayınlandı 1307
194 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1243
195 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1264
196 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Dair KanunHakkında 1543
197 Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği 1515
198 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayınlandı 1371
199 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Nisan 2016’da 42 bin 576 kişi ziyaret etti 1488
200 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Yayınlandı 1321

Sayfa 10 - 29

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı