HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
121 TİSK 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Süreci Başladı 1301
122 KOSGEB'den Acil Kredi Faiz Desteği 1305
123 KOSGEB'den Acil Kredi Faiz Desteği 694
124 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1322
125 Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı 1337
126 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1230
127 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1371
128 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1339
129 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı 1220
130 Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2016 Tarihli ve 11700 Sayılı Kararı Yayınlandı 1162
131 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 Tarihli ve 6450-12 Sayılı Kararı Yayınlandı 1275
132 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı 1271
133 2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı 1324
134 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayınlandı 1198
135 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2016’da 40 bin 855 kişi ziyaret etti 1227
136 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı 1254
137 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1555
138 KOBİ Vadisi Kuruluyor 1303
139 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1184
140 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı 1265

Sayfa 7 - 29

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı