HaberlerKOBİ HaberlerKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı

 

alt

Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar, Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı kapsamı, 

 

 

 

Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi, Mahsuben İade Talepleri, Roaming Hizmetleri İstisnanın Tevsiki, İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması kapsamı, Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler,  Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri Uygulanacak KDV Oranı, İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması, İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV, Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi, Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi, İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler, Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları,  İndirimin Zamanı, DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler, Vergi İnceleme Raporu ile İade başlıklı maddelerinde ve bazı diğer değişiklikler düzenlenmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 105 ziyaretçi çevrimiçi