HaberlerKOBİ HaberlerDahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı

 

alt/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

“(1) Karar’ın 9/A maddesinde oluşumu ve görevleri tanımlanan Kurul, üyelerin talep etmesi ve Başkanın daveti veya Başkanın resen daveti üzerine toplanır. Kurul, en az 7 iş günü önceden haber vermek kaydıyla Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeri ve tarihine ilişkin değişikliklerin toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce üyelere duyurulması zorunludur. Kurul toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi almak üzere, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Başkan tarafından davet edilebilir. Toplantılara, Başkan, üyeler ve Başkan tarafından davet edilenler ile Başkan tarafından Genel Müdürlükten katılması uygun görülen görevli personel dışında kimse katılamaz.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 31 ziyaretçi çevrimiçi