Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

 Bu tebliğ ile, 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

Paylaş