HaberlerKOBİ Haberler6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

alt

Bu kanun ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, 3194 sayılı İmar Kanunda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunda,

 

 

 
4342 sayılı Mera Kanunda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesive Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, 4857 sayılı İş Kanununda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90,92, 97, 99 uncu maddelerinde yapılan değişikliklerle zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında düzenlemeler yapılmıştır.
 
 
 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 92 ziyaretçi çevrimiçi