HaberlerKOBİ HaberlerElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin bağlantıya ilişkin genel hükümler başlıklı 6 ncı maddesinin onuncu, on üçüncü ve on beşinci fıkraları değiştirilmiştir.

 

 

 Buna göre TEİAŞ kurulu gücü 1000 kWe’a kadar olan tesisler için, üretim tesislerinin bağlanacağı TEİAŞ’a ait her bir trafo merkezi için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirecektir. Tebliğin bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi başlıklı 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkralar eklenmiştir. Tebliğin başvuruların derlenmesi ve ilanı başlıklı   8 inci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkralar eklenmiştir.  Bağlantı başvurularının değerlendirilmesi başlıklı 10 uncu maddesi değiştirilmiştir. Buna göre bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ görüşünün sorulması halinde, aynı irtibat merkezi için yapılmış ve yapılacak rüzgar ve/veya güneş başvurularına ilişkin teknik değerlendirme durdurulacaktır. Söz konusu TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı ay, durdurulmuş olan rüzgar ve/veya güneş başvurularının teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden devam edilecektir. Bu başvurular için teknik değerlendirme, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı tarihten önceki aylar için, her bir ay içerisinde yapılan rüzgar ve/veya güneş başvuruları kendi içerisinde olacak şekilde, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Tebliğin ihtiyaç fazlası enerji miktarının tespit edilmesi başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri değiştirilmiştir. Tebliğin tüketim birleştirme başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Bu bağlamda aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebileceklerdir. Bir dağıtım bölgesinde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi içindeki bir tüketim tesisi ile birleştirilemeyecektir. OSB dağıtım şebekesi dışında tüketimi olan bir gerçek ya da tüzel kişi söz konusu tüketimini, OSB dağıtım şebekesi içinde yer alan tüketimleri ile birleştiremeyecektir. Birleştirilen tüketime yönelik Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilecektir. Bir gerçek veya tüzel kişinin uhdesindeki tüketim tesislerine ilişkin tüketim birleştirme talebinde, tüketimlerinin aynı tarife grubunda olması hükmü aranmaz. Aynı gerçek veya tüzel kişinin tüketim birleştirme kapsamında üretiminin tüketimini karşılamadığı zaman dilimi için yapılacak mahsuplaşmada, yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği kabul edilecektir.  Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 74 ziyaretçi çevrimiçi