HaberlerKOBİ Haberler2016/8590 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

2016/8590 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin düzenleyici etki analizi başlıklı 24 üncü maddesi değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

Bu bağlamda yürürlüğe konulması halinde yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon TL’nin altında kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için kısmı düzenleyici etki analizi, yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon TL’yi aşan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam düzenleyici etki analizi yapılacaktır. Düzenleyici etki analizi taslağı, kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı ile birlikte ilgili bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne gönderilecektir. Maddede kısmı düzenleyici etki analizinin içermesi gereken hususlar, düzenleyici etki analizinin uygulanmayacağı durumlar da düzenlenmiştir. Yönetmeliğin Düzenleyici Etki Analizinde Yer Alacak Hususlar başlıklı Ek-1’ i yürürlükten kaldırılmıştır. 

Detaylı Biligi İçin Tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 74 ziyaretçi çevrimiçi