HaberlerKOBİ HaberlerYabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

 

Yönetmeliğe göre kurulacak olan Göç Politikaları Kurulunun toplantılarına konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilebilir. Kurul üyesi olarak görev yapacak beş asıl ve beş yedek olmak üzere on sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Genel Müdürün (Göç İdaresi Genel Müdürü) teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla üç yıllık süreyle seçilecektir. Kurul üyeliği için Genel Müdürlük (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) internet sitesi üzerinden duyuru yapılacak, başvurular en fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen tarih süresince alınacaktır. Başvurular sivil toplum kuruluşları tarafından yapılır. Sivil toplum kuruluşu temsilcisi sıfatıyla kurul üyesi olarak seçileceklerin Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren dernek, vakıf, meslek ve düşünce kuruluşları ile bunların üst yapılanmalarının temsilcileri arasından olması esastır. Yine yönetmeliğe göre kurulan Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarına kurul başkanının uygun görmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir. Ayrıca Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın onayıyla Geçici Komisyonlar kurulabilir. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 62 ziyaretçi çevrimiçi