Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2016/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayınlandı

alt

Bu genelge ile Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı” eylem planına göre kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak yatırımlara izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak;

 

 

bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere belli bakanlıkların, kurum ve kuruluşların en az genel müdür veya başkan yardımcısı seviyesindeki temsilcilerden oluşan “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Kurulun, ihtiyaç duyması halinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden destek ve yardım alabilmesi mümkündür.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Paylaş