Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

alt
 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Ekonomi Bakanlığının 24/07/2015 tarihli ve 91224 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 08/07/2015 tarihli ve 8 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak;

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulun 26/05/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan ekli “2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararı Görmek İçin Tıklayınız

Paylaş