HaberlerKOBİ Haberler“CLUSTER GO INTERNATIONAL” Proje Teklif Çağrısı

“CLUSTER GO INTERNATIONAL” Proje Teklif Çağrısı

alt

 

AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik, ulusal koordinasyonunuKOSGEB’in yürüttüğü COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından bu defa “Cluster Go International” proje teklif çağrısı yayımlandı.

 

 

 
ÇAĞRI İÇERİĞİ
COSME altında kümelenme konusunun destekleneceği Program olan çağrı, Avrupa çapında KOBİ’lerin içinde yer aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Başlıca hedef ise, COSME katılımcısı ülkelerde bulunan küme yapılarının, özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine fayda sağlamaları olarak özetlenebilir.
 
Globalleşen dünyada KOBİ’ler, gelişen ve değişen ekonomilerin yarattığı artan rekabet ortamına ayak uydurmak zorundadırlar. KOBİ’lerin uluslararasılaşması bu konuda artan performansları ile doğrudan ilgilidir. Uluslararası aktiviteler büyümeyi güçlendirmekte, rekabeti artırmakta ve işletmelerin uzun süreli sürdürülebilirliği desteklemektedir. KOBİ’lerin gelişmek ve global ürünler ve hizmetler üretebilmek adına kendilerine en uygun partnerleri bulmaları gerekmektedir. Bu uluslararası ortak bulma işlemi, KOBİ’lerin kendi başlarına yapmakta zorlanacakları bir durumdur.
 
Kümeler; KOBİ’lerin, küresel değer zincirlerine erişimine yardım etmek ve uzun vadeli stratejik ortaklar bulmalarını sağlamak adına onlar için tam bir “sıçrama tahtası” görevi üstlenmektedirler. KOBİ’ler küme organizasyonlarının özel iş destek hizmetlerinden faydalanmaktadırlar, örneğin organizasyon aracılığıyla uluslararası araştırma ziyaretleri, araştırma ve prototip üretimi için olduğu kadar ürünlerini ve hizmetlerini pazarlara ulaştırmaları için kendi bölgeleri dışından yeni ortaklar bulmalarına fayda sağlayacak ortaklık ya da “arabuluculuk” hizmetleri gibi. KOBİ’ler rekabet edebilir hale gelebilmek için global değerlere hızla entegre olmalıdırlar.
 
Kümelenme organizasyonları işletmelere ve özellikle KOBİ’lere uluslararası işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya çapında rekabetedebilirliklerini artırmak konularında yardımcı olabilmektedirler.
 
Bu eylem KOBİ’lerin global değerlere daha çabuk erişimini ve üçüncü ülkelerde uzun vadeli stratejik ortaklık işbirlikleri sağlayarak Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları (European Strategic Cluster Partnerships) ‘nın geliştirilmesi teşviğine katkıda bulunacaktır. Bu konu “Avrupa Sanayi Rönesansı” ile ilgili Avrupa Komisyonu bildirisinde belirtildiği üzere Avrupa eylemleri için öncelikli bir konudur. Bildiride “kümelerin KOBİ’leri güçlendirecek ortaklıklar ve gruplar kurarak olumlu inovatif ekosistemler yaratması potansiyeli” ni artıracak çabalar tanımlanmaktadır.
 
Bu eylem, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü (DG Enterprise and Industry) tarafından CIP (Rekabet ve Yenilik Programı) altında başlatılan, tüm Avrupa boyunca KOBİ’leri global rekabet ortamı içerisinde daha iyi desteklemek bakış açısı ile uluslararası kümelenme işbirliği yaratma girişimine faydalı olan bir eylemdir.
 
Çağrının amacı, küme ve işletme ağı işbirliğini sınırlar ve sektörel engellemelerin ötesinde yoğunlaştırmak ve stratejik alanlarda –özellikle sanayinin gelişmesini desteklemek adına- uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemektir. Bu eylem, KOBİ’lere yeni değerler kazandırma ve global olarak ileri bir pozisyon elde etmelerine katkıda bulunacaktır. İlgili konsorsiyum KOBİ’lerle Avrupa ötesinde üçüncü ülkeler arasında uluslararasılaştırma stratejisini geliştirme fırsatına sahiptir. Kümelenme organizasyonlarının konsorsiyumları ve/veya COSME’de yer alan ülkelerin işletme ağları tarafından bu eylem yerine getirilecek ve Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları yönetilecektir.
 
ÇAĞRI GEÇMİŞİ
 
AB, konuyla ilgili olarak;
 
• İlk olarak Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu (European Cluster Collaboration Platform – ECCP) tüm Avrupa boyunca 950 tane kayıtlı kümelenme organizasyonunu içine almaktadır. Platform, Avrupalı bu organizasyonlara kendilerini tanıtma , birbirlerinin tecrübelerinden faydalanma ve uluslararası işbirliği için potansiyel partnerlerini tanımlama imkanı sunmaktadır.
 
• Ikinci olarak, ortak ilgi ve alanlarda Avrupa’da dışarıdan partnerlerle işbirliği halinde kümeler oluşturulmasına katkı sağlayan birkaç özel kümelenme arabuluculuk etkinlikleri düzenlenmektedir. İlk uluslararası kümelenme arabuluculuğu etkinliği 2012’de Japonya’da düzenlenmiştir; 2013 yılında Brezilya’da, 2014’te Belçika, İtalya ve İspanya’da çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Aynı şekilde 2015 ve 2016 yıllarında da Avrupa Komisyonu tarafından başka kümelenme arabuluculukları düzenlenecektir. Bu eylem yoluyla “Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları” kurulacak ve böyle arabuluculuk etkinlikleri için gönüllülük esası güçlendirilecektir.
 
• Üçüncü olarak, 2011 ve 2012’de CIP bünyesinde kümeleri birlikte çalışmaları ve uluslararası pazarlarda doğru işbirlikleri kurabilmeleri için cesaretlendirmek amacıyla pilot bir kümelenme uluslararasılaştırma eylemi düzenlenmiştir. Bu eylemin bir parçası olarak 6 Avrupa küme konsorsiyumları kuruldu ve belli üçüncü ülkelerde uluslararsılaştırma stratejilerine katılımı geliştirildi ve birlikte çalışmalarını desteklendi.
 
• Son olarak, Mart 2013’de Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu tarafından başlatılan bir çağrının bir parçası olarak 13. “Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları” niyet beyanında bulunuldu.
 
ÇAĞRIYA TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN TEMEL ŞARTLAR
 
Seçilecek başvuru sahipleri Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformunda yer alan ya da yer alması planlanan küme ve işletme ağı organizasyonları olmalıdır. Başvuran organizasyonlar tüzel kişiliğe sahip olmalıdır, ayrıca AB üyesi ya da COSME programında yer alan ülkelerden gelen başvurular değerlendirilecektir.
 
KRİTİK KONULAR
 
Teklifler elektronik olarak 31 Mart 2015 saat: 17.00’ye kadar sunulabilir.(Brüksel saati) Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-CLUSTER-2014-3-03’tür.
 
Takip eden günlerde http://ec.europa.eu/research/participants/portal web adresinde Katılımcı Portalına girişe imkan tanıyan bir link yayımlanacaktır. Katılımcı Portalına online veri girişi yapılabilecek ve gerekli dokümanlar yüklenebilecektir. Elektronik sunum yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.
 
Daha fazla bilgiye http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international web sitesinden erişilebilir.
 
Aracı Kuruluşlar İçin Uygulama Kılavuzu ( Kalite Kılavuzu) da program işleyişinin daha iyi anlaşılması için birçok bilgi sunmaktadır.

Potansiyel başvuru sahipleri çağrı içeriğine yönelik sorularını e-posta ile İngilizce olarak Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız . adresine yöneltebilirler. Sadece bu fonksiyonel mail kutusuna yönlendirilecek sorular Komisyonca cevaplandırılacaktır. Cevaplar periyodik olarak ve ancak makul bir zaman diliminden sonra http://ec.europa.eu/easme/./ adresinde yayımlanacaktır.

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 51 ziyaretçi çevrimiçi