HaberlerKOBİ HaberlerKOBİ İstatistikleri Yayımlandı

KOBİ İstatistikleri Yayımlandı

alt

TÜİK tarafından KOBİ istatistikleri araştırması yayımlandı. Buna göre 2012 yılında toplam 2.646.117 KOBİ faaliyet gösterdi.

 

 

 

 

Araştırmaya göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %75,8’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, cironun %63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,2’sini oluşturdu.

KOBİ’ler 2013 yılında ihracatın %59,2’sini gerçekleştirirken, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,8, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,3 oldu. İhracatın %40,7’sini 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler yaptı. KOBİ’lerin ihracatının %35’i sanayi, %60,4’ü ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’lerin 2013 yılında ithalatın %39,9’unu gerçekleştirdi. İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %16,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9 oldu. İthalatın %60,1’ini ise 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin yaptı. KOBİ’lerin ithalatının %34,9’u sanayi, %55,9’u ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

Ülke gruplarına göre 2013 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın %45,9’u Avrupa ülkelerine, %38,7’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının %51,4’ünü Avrupa ülkelerinden, %38,9’unu Asya ülkelerinden yaptı.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerin %48’i yenilik faaliyetinde bulundu. KOBİ’lerin %26,3’ü ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu

KOBİ’lerin %43,2’si 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBİ’lerin %31,2’si organizasyon yeniliği, %34,3’ü ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 94 ziyaretçi çevrimiçi