HaberlerKOBİ HaberlerYOİKK 2014-2015 Eylem Planları Açıklandı

YOİKK 2014-2015 Eylem Planları Açıklandı

alt

Ekonomi Bakanlığı sekretaryasında yürütülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında, 2014-2015 döneminde ele alınması öngörülen 63 eylem, kabul edilerek kamuoyu ile paylaşıldı.

 

 

 

YOİKK 2014-2015 Eylem Planı’nda yer alan eylemlerden bazıları:

-          6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun uygulanmasından kaynaklı sorunlara yönelik olarak TOBB tarafından hazırlanan rapordaki tespitler değerlendirilecek ve uygun görülenlere yönelik yasa değişiklik önerileri hazırlanacak,

-          İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak,

-          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenecek,

-          Engelli çalıştırma zorunluluğu düzenlemesi gözden geçirilecek,

-          Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili olarak yatırım yeri başta olmak üzere uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmalar yürütülecek,

-          Sözleşmelerden alınan damga vergisi başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu'nun bazı hükümleri gözden geçirilecek

-          İhracat süreçlerindeki maliyetler ve süreleri tespit edilecek

-          Ticari alacakların sigortalanması kapsamındaki sigorta poliçelerinin bankalarca teminat olarak kabul edilebilmesi ile KOBİ'lerin kredi başvuru sürecindeki yaşadıkları bankaya teminat verme sorununa çözüm yolu bulunacak,

-          Üniversite sanayi kamu işbirliğine dair etkin işleyen bir yönetim modelinin araştırılması için çalışmalar yürütülecek

-          Arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının kullanımının yaygınlaştırılmasını yönelik çalışmalar yürütülecek

-          Sermayesi 250 bin TL’yi aşan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılması için çalışmalar yürütülecek

-          Kıyı tesislerine işletme izni verilmesi konusunda yaşanan tıkanıklığın çözüme kavuşturulması sağlanacak,

-          Demiryolu ulaşımının özel sektöre açılmasını sağlamak ve demiryollarının kullanımını etkinleştirmek amacıyla ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak,

-          Demiryollarının sanayi bölgelerine götürülmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanacak ve öncelikler belirlenecektir.

 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyonu Kurulu (YOİKK), Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyor.

YOİKK 2014-2015 eylem planı için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 65 ziyaretçi çevrimiçi