HaberlerKOBİ HaberlerKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2014 Yılı Makine ve Ekipman Alım Müracaatları Başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2014 Yılı Makine ve Ekipman Alım Müracaatları Başladı

alt

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 10 Mayıs 2014 tarih ve 228996 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte Kırsal kalkınmanın desteklenmesi programı kapsamında makine ve ekipman alım müracaatları başladı.

 

 

 

 

Bu tebliğ ile, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımı yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve üretim maliyetlerine katkıda bulunarak uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak amaçlanmaktadır. Destekleme programı kapsamında toplam 41 adet yatırım konusunda hibe verilecektir.

Hibe miktarı ve oranı

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için ise mal başına 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bunu yanında süt üretici birlikleri, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilmektedir.

Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanması gerekmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Türkiye Genelinde uygulanacak olan destekleme programına, çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler, şirketler ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

Başvuru Süresi ve Şekli

Makine ve teçhizat alım başvuruları, tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak, en geç 09/06/2014 tarihine kadar elektronik ortamda veya şahsen il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 64 ziyaretçi çevrimiçi