HaberlerKOBİ HaberlerYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler

alt

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın çeşitli maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. 

 

 

 

 

Bu değişiklikler kapsamında, öncelikli yatırım konularından bazılarına yeni eklemeler yapılmış ve aynı zamanda yeni yatırım alanları da karar kapsamına dâhil edilmiştir. Yapılan değişiklikle faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi konularındaki süreler de uzatılmıştır.

Kapsamı genişletilen sektörler,

·         Termal turizm sektörü, turizm yatırımlarına dâhil edilmiş,

·        Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş, gündüz bakım evleri ve okul öncesi eğitimde, eğitim yatırımları, teşvik kapsamına alınmıştır.

Yeni Eklenen sektörler,

·         Teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç tutulmak üzere, Enerji ve Tâbi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP( ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştrilecek, brim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

·         Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

·         Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz(LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,

değişiklik sonucu karar kapsamına dâhil edilmiştir.

İlgili Karar Metni EK-4’de Yapılan Değişiklikler,

·      Teşvik verilmeyecek yatırımlar arasında bulunan nişasta ürününün kelime alanı daraltılarak, sadece mısır nişastası bu teşvik verilmeyecek yatırımlar kategorisine dâhil edilmiştir.

Karar Sonucu Sürelerde Meydana Gelen Değişiklikler:

Faiz Desteği: Stratejik yatırımlarla ilgili olarak, faiz desteği öngörülen teşvik belgeleri için müracaat süresi bir yıl uzatılarak 31/12/2014 tarihine ertelenmiştir.

Sigorta primi işveren hissesi desteği: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda, söz konusu destekler için yatırıma başlanma tarihlerinde değişiklikler yapılmış ve süreleri 1 yıl uzatılmıştır.

Vergi İndirimi: Karara istinaden uygulanan avantajlı vergi indirim oranları ve yatırım katkı oranları için yatırıma başlanmış olma süresi 1 yıl süre ile uzatılarak, 31/12/2014 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili değişiklik yapılmasına ilişkin karar metni için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 84 ziyaretçi çevrimiçi