HaberlerKOBİ HaberlerDoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Doğrudan Faaliyet Desteği

alt

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2014 yılı için Doğrudan Faaliyet Desteği programı başlatılmıştır.

 

 

 

 

Destek programı kapsamında, sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programa valilikler, yerel yönetimler, kamu kurum/kuruluşları il müdürlükleri ve teşkilatı, TOBB’a bağlı oda/borsalar, esnaf odaları, STK’lar, OSB Müdürlükleri başvuru yapabilecektir.

Toplam bütçesi 1.5 Milyon TL olan programın, proje başına en az destek tutarı 25.000 TL, en fazla destek tutarı ise 90.000 TL’dir.

Desteklenecek proje konuları aşağıdaki gibidir:

- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları

- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesi
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması 

Son başvuru tarihi 31.12.2014’tür. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 42 ziyaretçi çevrimiçi