HaberlerKOBİ HaberlerMevlana Kalkınma Ajansı’ndan KOBİ’lere 12 Milyon TL Destek

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan KOBİ’lere 12 Milyon TL Destek

altKonya ve Karaman’ın bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından KOBİ’lere destek verilmesi amacıyla “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Odaklı Üretim Mali Destek Programı” açıklanmıştır.

 

 

 

 

Orta teknolojiden ileri teknolojiye geçiş amaçlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin inovatif yöntemlerle ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlarıyla açıklanan program kapsamında aşağıdaki öncelik alanlarında destek verilecektir:

Öncelik 1: Ulusal ve küresel düzeyde:

a)   İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının,

b)   Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının,

c)    Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması;

Öncelik 2:Bölgede:

a)Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının,

b)Enerji verimliliği uygulamalarının,

c) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması;

Öncelik 3:Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması

Öncelik 1 ve 2’ye yönelik projeler kapsamındaki toplam destek tutarı 9 Milyon TL, Öncelik’e yönelik projeler kapsamındaki toplam destek tutarı 3 Milyon TL’dir.

Önemli Bilgiler:

-    Destek miktarı 25.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir.

-    Destek oranı %20’den az %50’den fazla olamayacaktır.

-     Proje süresi en az 6 ay, en fazla 11 ay olacaktır.

Programa KOBİ’ler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler başvurabilecektir.

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2014’tür.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 46 ziyaretçi çevrimiçi