HaberlerKOBİ HaberlerKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yürürlüğe Girdi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yürürlüğe Girdi

alt

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” 14 Aralık 2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amaçlanan projeye başvuruda bulunmak isteyen yararlanıcıların, en geç 28 Ocak 2014 tarihine kadar yatırımın gerçekleştirileceği ildeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Yatırım Konuları şu şekildedir:

-        Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

-        Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

-        Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

-        Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

-        Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı şu şekildedir:

-        Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 TL’yi, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 TL’yi  geçemez.

-        Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 66 ziyaretçi çevrimiçi