HaberlerKOBİ HaberlerOrganik Tarım Desteklenme Ödemesi Esasları Belirlendi

Organik Tarım Desteklenme Ödemesi Esasları Belirlendi

01.11.2011 - , 2011/1430 Sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Karar kapsamında uygulanacak olan Organik Tarım Destekleme Ödemesine ilişkin esasları 28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/47 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olunan tarımsal destekleme araçları 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenmiştir. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19. maddesinin 1. fıkrasının g bendi hükümlerine göre çeşitli konularda tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

2008/14353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri kapsamında; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlarına ulaşılabilmesi için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren çiftçiler ile toprak analizi yaptıran çiftçiler ile doğal polinasyonu sağlamak üzere bambus arısı kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Organik Tarım Destekleme Ödemesi kapsamında gerekli şartları taşıyan çiftçilere dekar başına 25 TL destekleme ödemesi yapılması öngörülmektedir. Desteklemeye ilişkin müracaatların çiftçiler tarafından 30.01.2012 – 09.03.2012 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 99 ziyaretçi çevrimiçi