HaberlerKOBİ HaberlerMevlana Kalkınma Ajansı, Bölgenin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı, Bölgenin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı

alt

Konya ve Karaman illerinde faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından, yerelin yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve bölge cazibesini arttırmaya yönelik proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkılmıştır. Detayları aşağıda belirtilen doğrudan finansman desteği için son başvuru tarihi 12 Mart 2013 saat 17:00’de sona ermektedir.

 

 

Referans No

TR52/12/RBKT

Öncelikler

Öncelik 1: Konya il sınırları içerisinde makine, otomotiv, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren işletmelerin bölge ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Öncelik 2:Rekabetçi yöntemlerle turizm sektörünün çeşitlendirilmesi

Öncelik 3: Karaman il sınırları içerisinde ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek sektörde rekabet gücünü artırmaya yönelik faaliyetler.

Uygun Başvuru Sahipleri

Kar amacı güden;

 1. KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler
 2. Kar amacı güden birlikler ve kooperatifler
 3. Teknoloji geliştirme bölgeleri

Proje ortakları;

 1. KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler
 2. Kar amacı güden birlikler ve kooperatifler
 3. Üniversiteler, Teknoloji geliştirme bölgeleri ve bakanlıklara bağlı araştırma enstitüleri/istasyonları

 

 

Bütçe

14.000.000 TL (On Dört Milyon TL)

Destek Miktarı

Asgari 25.000 TL (Yirmi Beş Bin TL)

Azami 400.000 TL (Dört Yüz Bin TL)

Destek Oranı

% 20 (Yüzde yirmi)

%50( Yüzde elli)

Proje Bütçesi

50.000 TL (Elli Bin TL)

2.000.000 TL (İki Milyon TL)

Süre

6 (altı) ay

9 (dokuz) ay

 

Detaylı bilgi için lütfentıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 71 ziyaretçi çevrimiçi