HaberlerKOBİ HaberlerCIP/Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları 2013 Destek Programı

CIP/Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları 2013 Destek Programı

alt

Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları destek programı, rekabet edebilirlik ve yenilik programı kapsamında akıllı şehirler, dijital içerik, açık erişim ve yaratıcılık, sağlık ve sağlıklı yaşlanma, yenilikçi devlet ve kamu hizmetleri, güvenilir e-hizmetler konularına yönelik geliştirilecek çok ortaklı projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Tüzel kişiliğe sahip tüm KOBİ’ler ve ilgili kurum, kuruluşların başvuruda bulunabileceği çağrı, dört başlık altında ve farklı başvuru koşulları bulunmaktadır. Çağrı için son başvuru tarihi 14 Mayıs 2013’de sona ermektedir.

Referans No

CIP-ICT PSP-2013-7

Faydalanacak Ülkeler

Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri (Türkiye, Hırvatistan) Avrupa Ekonomik Alanı Ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) ve İsrail

Faydalanacak Kuruluşlar

KOBİ ve Büyük İşletmeler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, İlgili Tüm Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar

Toplam Bütçe

125.700.000 Avro

Destek Miktarları

(Proje Başına)

Pilot A: Hibe oranı %50 olup, 5 Milyon Avro ile 10 Milyon Avro arasında değişmektedir. 

Pilot B: Hibe oranı  %50 olup, 2 Milyon Avro ile 4 Milyon Avro arasında değişmektedir.

Tematik Ağlar: Hibe oranı %100 olup, destek miktarı yıllık olarak ağ kapsamındaki her yararlanıcı için 10 yararlanıcıya kadar 3.000 Avro;     10-20 arası için yararlanıcı başına 2.000 Avro; 21 üzeri yararlanıcı için herhangi bir destek bulunmamaktadır.

En İyi Uygulama Ağı: Hibe oranı %80 olup, komisyon destek miktarı proje başına 3 Milyon Avro ile 5 Milyon Avro arasında değişmektedir.

Başvuru Sahiplerine Notlar

Pilot A projeleri için 36 ay üst sınırı belirlenmiş ve proje konsorsiyumunda en az 6 farklı ülkeden farklı kurum/kuruluşun katkısı gerekmektedir.

Pilot B projeleri için süresi 24 ila 36 ay olarak sınırlandırılarak proje konsorsiyumunda en az 4 farklı ülkeden altı farklı kurum/kuruluşun katkı sağlaması gerekmektedir.

Tematik ağlar projesi ise 18 ile36 ay arasında gerçekleşmesi beklenmekte ve proje konsorsiyumunda en az 7 farklı ülkeden 6 farklı kurum/kuruluşun katkı sağlaması gerekmektedir.

En İyi Uygulama Ağı Projesi ise herhangi bir zaman sınırı bulunmamakla birlikte proje konsorsiyumunda en az 7 farklı ülkeden altı farklı kurum/kuruluşun katkı sağlaması gerekmektedir.

 

Başvuru linkive ortak bulmalinki için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 57 ziyaretçi çevrimiçi